Jæren Mikroflyklubb sine flyplasser

Jæren Sportsflyklubb opererer fra 5 flyplasser:

Høyland, Nærbø

Sør Reime, Nærbø

Ege, Egersund

Tengesdal, Bjerkreim

Mosterøy, Rennesøy kommune

Før besøk av disse er det påkrevd å lese gjennom flyplassenes sikkerhetsvurdering.

Det er krav om PPR for alle stripene, for info se vedleggene under.

 

Vedlegg: